Mål och vision

Ge-aldrig-upp-1

VISION

Vi bidrar till idrott där elit och bredd utvecklas i takt och synergi med forskning, för att skapa talang och personliga mästerskap utifrån sina egna förutsättningar.

MISSION

Få tränare, föräldrar och idrottare att tillämpa forskningsbaserad kunskap om motivation, metodik och coaching för att bedriva sund idrott där man mår bra och kan bli bra.

swimmers, swimming, race
labyrinth, maze, meander

VÅR STRATEGI

– Publicera böcker och digitala utbildningar som inspirerar, utmanar och utvecklar föräldrar, tränare och ledare inom ämnen som motivation, metodik och coaching.

– Coacha ledare, tränare och aktiva med fokus på att Skapa talanger, bygga mästare och vägleda till det personliga mästerskapet.

– Föreläsningar inom/om boken Skapa talang med innehållet talang, utveckling, motivation, träningsmetodik, coaching, feedback, stress, speluppfattning och mycket mer.

– Tillämpad färdighetsträning inom ledarskap, metodik och coaching.

– Utbilda och certifiera tränare i en mix av ledarskap, metodik och coaching. Utbildningen är uppbyggd på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

VERKSAMHETSIDÉ

Att utveckla tränare, aktiva och föräldrars förmåga inom motivation, metodik och coaching genom inspirerande böcker, föreläsningar och utbildningar som är byggd på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

light bulb, energy, nature
compass, north, west

ETISK KOMPASS

Idrottsportalen samarbetar inte med alla föreningar, organisationer och företag. 

Inför alla våra uppdrag genomför vi en etisk bedömning och ett etiskt ställningstagande. Våra bedömningar baseras på flera olika delar. Vi vill vara med och bygga ett hållbart samhälle med fokus på att göra idrottssverige hållbart och inkluderande samt bygga sunda förutsättningar för idrott. Vi vill bidra till att föreningar utvecklas mot RF:s strategiska mål, följer barnkonventionen och strävar mot att tillämpa de grundläggande utvecklingsmodeller som vi står för.

För oss är Idrottsportalen ett bidrag för att göra samhället bättre.

Peter och Kristian, augusti 2020.

IDROTTSPORTALEN
Expertis, vetenskap och sunt förnuft