ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor vid köp av Skapa Talanger Sverige AB:s
 tjänster på utbildningsplattformen
www.idrottsportalen.se

Skapa talanger Sverige AB, 559046-2635, nedan kallat ”STAB”, tillhandahåller pedagogiska tjänster i form av kurser, utbildningar, föreläsningar och andra event inom idrott, friskvård inom varumärket Idrottsportalen.
 1. De pedagogiska tjänsterna tillhandahålls digitalt via utbildningsplattform och / eller genom fysiska träffar i kurs- eller konferenslokal.
 2. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna.
 3. Köp av pedagogiska tjänster sker genom att betala anmälningsavgiften.
 4. Genom att betala ingår kunden avtal som ger kunden åtkomst till dessa pedagogiska tjänster, kundens nyttjande av pedagogiskt innehåll, den teknik som tillgängliggörs samt övriga aktuella villkor för leveransen av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna. Avtal om de pedagogiska tjänsternas genomförande träffas genom att kunden godtar dessa villkor och genomför ett köp av en av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna.
 5. Kunden erhåller tillgång till pedagogiskt innehåll och andra förmåner enligt STAB vid var tid gällande tjänsteutbud. Information om tjänsteutbud anslås på hemsidan för varje utbildning som visas på www.idrottsportalen.se.
 6. Vid köp eller kontoskapande erhåller kunden tillgång till ett digitalt utbildningskonto, vars villkor anslås av STAB.
 7. Vid köp av pedagogisk tjänst erhåller kunden tillgång till pedagogiskt innehåll under en period som är specifik för aktuell tjänst. Denna period anslås på hemsidan för varje utbildningsarrangör som visas på www.idrottsportalen.se.
 8. Vi vill även informera dig om ångerrätten som gäller vid köp av tjänster på distans enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du köper varor och tjänster på distans. Om du som kund hos oss ångrar ditt köp ska du via mail till info@idrottsportalen.se eller brev kontakta Skapa talanger Sverige AB inom dessa 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa från anmälningsdatumet.
  http://publikationer.konsumentverket.se/sv/kontrakt-och-mallar/angerblankett.html
 9. STAB hantering GDPR: https://idrottsportalen.se/gdpr/
 10. Vid köp förbinder sig kunden att endast personligen använda inköpt utbildning och konto. Överskrids detta kommer STAB att kräva full ersättning av kontoägaren utifrån hur många som gått den digitala utbildningen. Vid inköp av digital utbildning tillhandahålls utbildningen 10 dagar från att betalning är genomförd om inte annan information anslås på idrottsportalens sida för kursutbud.
 11. Kursabonnemanget är personligt.
 12. Kursen är cirka 2,5 timmar lång. – Du har tillgång till kursen i 10 dagar från att du betalar.
 13. Kursen består av videomaterial, bilder, text och ljud samt frågor.
 14. Du erhåller ett diplom när du klarat kursen.

IDROTTSPORTALEN
Expertis, vetenskap och sunt förnuft