Idrotts-pyramiden.jpg

Idrottspyramiden

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
149 Kr
Sätt igång

De finns många modeller som på olika sätt beskriver hur en idrottsutbildning bör se ut och hur den skall vara uppbyggd. Vi kommer nu att ta med dig på vårt sätt att se på en idrottsutbildning. Det blir en liten resa igenom fyra olika delar i något som vi kallar för vår idrottspyramid. Tilltalar den dig kan du inspirera andra att tänka nytt och implementera den där det passar dig eller ditt barn.