Idrottens-föräldrarutbildning

Idrottens Föräldrautbildning

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
395 Kr
Sätt igång

Kurspresentation

Varmt välkommen till Idrottens Föräldrautbildning som riktar sig till dig som är förälder, vårdnadshavare och övriga som är engagerade i idrotten på något sätt. Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att träffas för att utöva gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Oavsett vilken idrott eller ambitionsnivå barnen eller ungdomarna har är vårt mål att du ska lära dig nycklarna för att våra idrottare ska få en sund idrottsupplevelse med fokus på glädje, välmående och utveckling. Vi som driver idrottsportalen vill att barn och ungdomar under sitt idrottande ska ha roligt, må bra och utvecklas. 

Som idrottsförälder är man en förebild för alla barn och ungdomar. Ett positivt samarbete mellan tränare, ledare och domare gynnar och stimulerar barnen på bästa möjliga sätt i deras idrottande. Med rätt engagemang hos föräldrarna ökar sannolikheten att barnen väljer att idrotta under hela livet. 

Forskning påvisar tydligt att våra barn och ungdomar mår bra av att röra på sig och genom idrotten kan de få en rolig och utvecklande fritidsaktivitet, oavsett mål eller ambition. Barn- och ungdomsidrotten ska hjälpa alla att både bli bra och må bra under hela idrottsresans gång. Vill de specialisera sig skall de få göra det när de själva känner sig redo. 

Vi som utvecklat denna utbildning tror inte på tidig specialisering och vi vill understryka vikten av att äldre ungdomar som själva vill förbereda sig inför riktig elitträning och en framtida elitsatsning får göra det på ett sunt och säkert sätt. Därför är vår utbildning skapad utifrån gedigen granskad vetenskap och väl beprövad erfarenhet.  Idrottens föräldrautbildning är kvalitetssäkrad av sakkunniga experter inom alla ämnesområden som ingår i utbildningen. 

Kursen består av korta genomgångar av olika ämnen. Vi varierar inlärningsmetoderna och knyter ihop avsnitten i en sammanfattning och/eller små minnesprov. Som avslutning får du genomföra en lärande examination. Klarar du testet blir du diplomerad i kursen ”Idrottens föräldrautbildning”. Du kan som enskild förälder/vårdnadshavare/ledare genomgå kursen eller inspirera hela ert lag eller förening att diplomera er i ”Idrottens föräldrautbildning”.

I kursens delmoment kommer vi att visualisera och prata om bland annat motivation, mindset, feedback och drivkrafter. Vi kommer även att prata om FN:s barnkonvention och goda vanor för en bra hälsa. 

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt när du engagerar dig i ditt barns idrottande. Föräldrar behövs för att kratta marken för ett livslångt idrottande. Ett felriktat engagemang kan snabbt få barn och ungdomars idrottande att växla från lustfyllt till kravfyllt, men med rätt entusiasm, engagemang och riktning är föräldrar helt ovärderliga. 

Föräldrautbildningens mål är att:

  • Skapa en gemensam målbild över hur idrotten bör bedrivas för barn och ungdomar.
  • Bygga in grundvärderingarna i idrotten med parollen ”Bli bra och må bra”. Med orden Bli bra och må bra menar vi att barn/ungdomar får utvecklas utifrån sina förutsättningar och samtidigt mår bra både fysiskt och mentalt. 
  • Få fler barn och ungdomar i rörelse där vi som föräldrar på olika sätt kan stödja och uppmuntra spontanidrott och rörelse/lek utanför den organiserade träningen. 

Så här fungerar det:

Under kursen genomgår du olika lektioner. Du startar med lektion 1 och det är först när du gjort klart alla lektionens moment som du kan klicka dig vidare till lektion 2. Lektionerna består av video, bild och text. 

Var noggrann! Slutför alla lektioner och lös de frågor och uppgifter som med jämna mellanrum dyker upp. I slutet av utbildningen kommer en kort sammanfattning och därefter ett avslutande kursprov. När du genomfört alla lektioner och är godkänd på samtliga delar inklusive det avslutande kursprovet kan du ladda hem ditt diplom och visa upp det för din förening, akademi eller organisation. Vi har också en funktion när hela lag eller föreningar genomgår kursen där kursintyg kan skickas direkt till föreningen efter genomförd kurs. 

Kursens omfattning är mellan två till tre timmar och du kan när som helst pausa och fortsätta. Du har tillgång till kursen under 10 dagar.

Vi önskar dig stort lycka till!

  • Kursabonnemanget är personligt.
  • Kursen är cirka 2,5 timmar lång.
  • Du har tillgång till kursen i 10 dagar från att du betalar.
  • Kursen består av videomaterial, bilder, text och ljud samt frågor.
  • Du erhåller ett diplom när du klarat kursen.

Du har ännu inte registrerat dig på den här kursen.


Kursinnehåll

Expandera alla
Lektioninnehåll
0% avklarat 0/2 Steg