Skapa Talang
och Personliga Mästerskap

Vill du bidra till en idrottsmiljö som leder till ett livslångt idrottande där barn och ungdomar både kan utvecklas och samtidigt må bra?

Idrottsportalen har sammanställt kunskap för att göra det lätt för dig som är idrottsförälder, ledare eller tränare att göra rätt.

Välkommen till Idrottsportalen och Idrottens Föräldrautbildning!

Idrottens föräldrautbildning

Är du idrottsförälder och engagerad i idrotten?

Som idrottsförälder är man en förebild för barn och ungdomar. Det är vi vuxna som bär ansvaret för att visa vägen till en mer aktiv livsstil genom att skapa miljöer och kulturer som inspirerar.

Med rätt engagemang och kunskap samt gemensamt språk hos ledare, tränare och föräldrar ökar sannolikheten att barnen väljer att idrotta under hela livet.

Med idrottens föräldrautbildning kan du bli en bättre ledare och utveckla en trygg och sund idrottsmiljö med parollen ”Bli bra och må bra”, idrottaren ges möjlighet till sitt Personliga Mästerskap och bli bra utifrån sina förutsättningar samtidigt som man mår bra.

Bli Certifierad Idrottsförälder –kursen är ca 2,5 timme och kostar 395 kr

[visitor]
Du har ännu inte registrerat dig på den här kursen.[/visitor]
[student]
Du är anmäld till denna kurs[/student]

IDROTTSPORTALEN
Expertis, vetenskap och sunt förnuft